Emergency Contacts in Tonga

Here are a few contacts that will be important leading up to, during and after cyclone Gita has passed from Tonga.
Ko e ngaahi fetu'utaki eni 'oku mahu'inga 'i he teuaki, lolotonga mo e hili 'a e paasi 'a e afaa Gita mei Tonga.